Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2018-11-06 16:48:54Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2018-07-31 12:07:57Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2018-07-31 12:07:50Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2018-04-27 08:04:14Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zam??wienia Publicznego o nazwie:
Sprzatanie i utrzymanie porzadku terenu zewnetrznego obiektu WPZP w Bydgoszczy ul. Sulkowskiego 58A
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2018-04-27 08:04:10Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zam??wienia Publicznego o nazwie:
Sprzatanie pomieszczen i dozor elektroniczny obiektu WPZP w Bydgoszczy ul. Sulkowskiego 58A
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2018-04-27 08:04:10Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zam??wienia Publicznego o nazwie:
Sprzatanie pomieszczen obiektu WPZP w Bydgoszczy ul. Karlowicza 26 (VI pietro)
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-10-27 12:10:43Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zam??wienia Publicznego o nazwie:
Konkurs na ??wiadczenie us??ug medycznych na lata 2018-2020
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2017-10-27 12:10:03Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zam??wienia Publicznego:Konkurs na ?wiadczenie us?ug medycznych na lata 2018-2020 z: Aktualny na: RozstrzygniÄ?ty
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2017-09-06 10:40:47Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2017-09-06 10:14:00Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2017-07-27 10:07:37Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2017-07-27 10:07:05Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 10:07:03Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:58Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:54Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:50Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:38Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:38Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:34Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:26Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:25Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:12Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-27 09:07:01Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-26 14:07:30Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-26 14:07:13Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2017-07-26 14:07:13Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-26 10:07:08Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2017-07-26 10:07:04Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2017-05-18 11:37:28Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2017-05-18 11:32:00Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2017-05-18 11:22:05Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2017-05-12 10:05:20Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2017-05-12 10:05:20Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2017-05-12 10:05:15Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2017-05-12 10:05:05Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:51Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:51Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:32Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul. Su?kowskiego 58A z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:27Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:27Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:19Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul. Kar?owicza 26 z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:18Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-20 13:04:08Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul. Su?kowskiego 58A z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:59Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:57Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:47Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:35Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:24Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:16Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:15Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-04-02 12:04:08Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, oprogramowania i sprz?tu biurowego dla WPZP
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:59Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:58Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:58Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:57Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:50Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:49Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:38Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:38Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:32Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:30Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:30Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:26Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:25Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:22Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:20Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:18Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:18Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:15Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:14Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:10Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:05Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:05Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:04Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 10:03:00Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie terenu zewn?trznego WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:59Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:55Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:53Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:42Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:41Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:35Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:29Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:23Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:20Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:16Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:07Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:04Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2015-03-17 09:03:04Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Sprz?tanie i dozór pomieszcze? WPZP Bydgoszcz ul
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2015-02-27 09:02:09Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-12-10 09:12:47Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-12-10 08:12:01Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Dostawa i wdro?enie "Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?" z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-12-08 10:12:32Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-11-18 15:11:48Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Prace remontowe na obiekcie WPZP ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-11-18 15:11:18Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Prace remontowe na obiekcie WPZP ul.Su?kowskiego z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-31 13:10:19Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:55Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:53Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:44Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:40Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:35Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:24Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:23Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:13Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:08Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-30 09:10:06Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Konkurs ofert na ?wiadczenie us?ug medycznych
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:53Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Prace remontowe na obiekcie WPZP ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:43Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Prace remontowe na obiekcie WPZP ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:29Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Prace remontowe na obiekcie WPZP ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:22Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:11Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Prace remontowe na obiekcie WPZP ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:11Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Prace remontowe na obiekcie WPZP ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:10Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Prace remontowe na obiekcie WPZP ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-28 13:10:07Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:55Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:53Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:50Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:50Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:36Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:35Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:29Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:20Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:16Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-23 09:10:11Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup uzupe?niaj?cy wyposa?enia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 14:10:53Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 14:10:28Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 14:10:08Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 14:10:00Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:58Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:57Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:40Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:38Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:36Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:25Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:22Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:17Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-20 13:10:09Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Dostawa i wdro?enie \"Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Jednostk? Medyczn?\"
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:56Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:52Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:44Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:38Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:32Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:25Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:24Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:23Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:09Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-10-13 11:10:03Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup sprz?tu komputerowego, sieciowego i biurowego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-26 12:06:48Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Przeprowadzka Poradni PTUAiW z ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-26 12:06:43Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul.Kar?owicza na potrzeby PTUAiW w Bydgoszczy z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-26 12:06:35Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup serwera wraz z oprogramowaniem z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-26 12:06:00Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Przeprowadzka Poradni PTUAiW z ul. Dworcowej z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-23 09:06:58Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul.Kar?owicza na potrzeby PTUAiW w Bydgoszczy z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-23 09:06:41Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-11 09:06:40Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przeprowadzka Poradni PTUAiW z ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-11 08:06:57Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przeprowadzka Poradni PTUAiW z ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-10 12:06:39Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-09 12:06:52Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-09 12:06:24Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-09 12:06:18Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-06-09 12:06:08Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Og?oszenie o wykonanie prac adaptacyjnych pomieszcze? przy ul
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-05-06 10:05:52Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-05-06 10:05:31Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Zakup serwera wraz z oprogramowaniem z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:58Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2014-04-15 11:04:54Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Zakup serwera - szczegó?y w za??cznikach,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:49Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:46Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:37Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:33Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:28Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:21Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:09Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:04Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2014-04-15 11:04:04Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2013-12-05 13:12:28Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-11-08 09:11:49Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-11-08 09:11:42Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-11-08 08:11:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-11-08 08:11:36Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-11-08 08:11:16Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-11-08 08:11:14Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-11-08 08:11:05Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2013-11-07 22:11:13Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2013-11-07 22:11:09Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2013-11-07 22:11:06Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2013-11-07 21:11:49Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2013-11-07 21:11:23Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2013-11-07 21:11:09Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Mienie podmiotu
Data zmiany:2013-11-07 08:11:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2013-11-07 02:11:51Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Og?oszenie testowe,
Powód:
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2013-11-07 02:11:08Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Drugie og?oszenie testowe,
Powód:
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2013-11-07 02:11:00Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Drugie og?oszenie testowe,
Powód:
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2013-11-07 01:11:23Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Nowe ,
Powód:
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2013-11-07 01:11:13Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: To jest test,
Powód:
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2013-11-07 01:11:12Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Nowe ,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-07 00:11:34Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie Zamówienia Publicznego : Trzeci test zamówienia,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-07 00:11:28Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Test 2 zamówienia z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-07 00:11:25Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie Zamówienia Publicznego : Test 2 zamówienia,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-07 00:11:24Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Trzeci test zamówienia z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-07 00:11:06Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie Zamówienia Publicznego : Test 2 zamówienia,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-06 23:11:24Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Zmiana dotyczy Zam?wienia Publicznego o nazwie:
test zam?wienia publicznego 2
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-06 23:11:11Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Trzeci test zamówienia
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-06 23:11:09Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Trzeci test zamówienia
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2013-11-06 23:11:04Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Usuni?cie Zamówienia Publicznego : test zam?wienia publicznego 2,
Powód:
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2013-02-26 09:02:35Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2013-02-26 09:02:33Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2013-02-26 09:02:14Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2013-02-26 09:02:05Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-06-14 12:06:26Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?.
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-06-14 11:06:50Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?. z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-06-14 11:06:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-31 10:05:59Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-31 10:05:56Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-31 10:05:30Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-31 09:05:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-31 09:05:12Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2012-05-28 12:05:29Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Informacja o og?oszonym zamówieniu ponizej 14.000 EURO,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:54Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:45Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:44Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:43Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:34Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:24Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:20Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:19Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:19Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:04Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:04Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:01Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 11:05:01Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 10:05:46Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 10:05:17Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Dodano plik do Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-05-24 09:05:50Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Przetarg nieograniczony poni?ej 130 000 EURO na ?wiadczenie us?ug sprz?tania pomieszcze?, terenu zewn?trznego i dozór elektroniczny pomieszcze?.
Zmiana:
 
Dotyczy:Regulaminy
Data zmiany:2012-04-04 10:04:56Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulaminy
Data zmiany:2012-04-04 10:04:48Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-27 13:03:45Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Informacja o og?oszeniu post?powania na zamówienie publiczne poni?ej 14.000 EURO z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-27 13:03:36Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Informacja o og?oszeniu post?powania na zamówienie publiczne poni?ej 14
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-27 13:03:20Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Informacja o og?oszeniu post?powania na zamówienie publiczne poni?ej 14
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-27 13:03:10Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Informacja o og?oszeniu post?powania na zamówienie publiczne poni?ej 14
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-26 10:03:54Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Informacja o og?oszeniu post?powania o warto?ci poni?ej 14.000 EURO z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-26 10:03:47Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Informacja o og?oszeniu post?powania o warto?ci poni?ej 14.000 EURO
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-26 10:03:42Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Usuni?cie Zamówienia Publicznego : test zamowienia publicznego,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-26 10:03:32Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:Nr sprawy 1/ZP/2011 Nazwa zadania Dostawa sprz?tu komputerowego Termin sk?adania ofert do dnia 10.03.2011r godz. 9:30 z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-26 10:03:31Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Informacja o og?oszeniu post?powania o warto?ci poni?ej 14
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-07 09:03:23Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Informacja o og?oszeniu post?powania na zamówienie publiczne poni?ej 14
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-03-06 13:03:34Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Informacja o og?oszeniu post?powania o warto?ci poni?ej 14.000 EURO
Zmiana:
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2012-02-23 09:02:18Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Informacja o og?oszonym post?powaniu poni?ej 14.000 EURO,
Powód:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2012-02-23 09:02:14Zmienił:Aleksandra Motoczy?ska
Zmiana:Dodano plik do Informacja o og?oszeniu post?powania o warto?ci poni?ej 14
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2011-08-04 13:08:35Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2011-08-04 13:08:03Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2011-08-04 08:08:28Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Uchwa?y
Data zmiany:2011-03-30 12:03:20Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-24 08:03:13Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-09 11:03:42Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-09 10:03:14Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-07 09:03:08Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-04 08:03:43Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-04 08:03:10Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-03 08:03:39Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-03-01 09:03:32Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-28 16:02:55Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:test zamowienia publicznego z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-28 16:02:18Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-28 11:02:55Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-28 11:02:41Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-28 11:02:30Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-02-24 13:02:34Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-02-24 13:02:17Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-02-24 13:02:01Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Mienie podmiotu
Data zmiany:2011-02-23 09:02:24Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 12:02:32Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 12:02:19Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 12:02:05Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 12:02:01Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:58Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
Nr sprawy 1/ZP/2011 Nazwa zadania Dostawa sprz?tu komputerowego Termin sk?adania ofert do dnia 10.03.2011r godz. 9:30
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:47Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:45Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:41Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:36Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:29Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:23Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:20Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:09Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:08Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:06Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:02Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2011-02-22 11:02:02Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Dodano plik do Nr sprawy 1
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-02-21 08:02:38Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-02-21 08:02:36Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2011-02-21 08:02:11Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2010-12-05 21:12:29Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: test przetargu,
Powód:
 
Dotyczy:Organ za?o?ycielski
Data zmiany:2010-11-28 22:11:40Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-28 22:11:24Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-28 22:11:06Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-25 09:11:43Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zarz?dzaj?cy przychodni?
Data zmiany:2010-11-22 09:11:25Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Organ za?o?ycielski
Data zmiany:2010-11-22 09:11:19Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Organ za?o?ycielski
Data zmiany:2010-11-22 09:11:15Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Organ za?o?ycielski
Data zmiany:2010-11-22 09:11:02Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2010-11-18 09:11:20Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2010-11-18 09:11:15Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Regulamin
Data zmiany:2010-11-18 09:11:12Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-18 08:11:36Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-18 08:11:34Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-18 08:11:21Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-18 08:11:14Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-17 13:11:53Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-17 13:11:47Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-17 13:11:40Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obs?ugi BIP
Data zmiany:2010-11-17 13:11:31Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-17 12:11:46Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2010-11-17 12:11:44Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-17 12:11:30Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Sk?ad rady
Data zmiany:2010-11-17 12:11:16Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2010-11-17 12:11:14Zmienił:bip_su
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Test2 ,
Powód: Usuniecie testowe
 
Dotyczy:Mienie podmiotu
Data zmiany:2010-11-17 12:11:08Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2010-11-17 12:11:07Zmienił:bip_su
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: test przetargu,
Powód: test
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2010-11-17 11:11:34Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: Test2 ,
Powód:
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2010-11-17 11:11:12Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2010-11-17 11:11:07Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Usuni?cie og?oszenia: test przetargu,
Powód:
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-16 09:11:53Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-16 09:11:31Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2010-11-16 09:11:30Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-16 08:11:50Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Mienie podmiotu
Data zmiany:2010-11-16 08:11:44Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-16 08:11:14Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-16 08:11:01Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-15 21:11:57Zmienił:bip_su
Zmiana:Dodano plik do test zamowienia publicznego
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-15 21:11:53Zmienił:bip_su
Zmiana:Dodano plik do test zamowienia publicznego
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 21:11:47Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 21:11:40Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 21:11:39Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Og?oszenia / Zarz?dzenia
Data zmiany:2010-11-15 21:11:37Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Mienie podmiotu
Data zmiany:2010-11-15 21:11:29Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 21:11:16Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 21:11:08Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 20:11:45Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2010-11-15 20:11:34Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 20:11:31Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-15 20:11:24Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 20:11:23Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-15 20:11:21Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-15 20:11:17Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-15 20:11:11Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 20:11:10Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 19:11:45Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-15 18:11:55Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 15:11:58Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 15:11:49Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 15:11:48Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 15:11:47Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 15:11:30Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 15:11:09Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 14:11:32Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 14:11:31Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 14:11:18Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 13:11:53Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 13:11:52Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 13:11:50Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-15 13:11:47Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 13:11:33Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 13:11:22Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 11:11:21Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 10:11:58Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-15 10:11:40Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 23:11:47Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 23:11:30Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 23:11:17Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 22:11:37Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 22:11:21Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 22:11:18Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 22:11:11Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 21:11:47Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-14 21:11:28Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-13 12:11:20Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-12 21:11:53Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-12 20:11:56Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2010-11-12 20:11:24Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-12 20:11:13Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-12 19:11:56Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-12 19:11:43Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-12 17:11:43Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-12 17:11:42Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-12 17:11:14Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-12 17:11:01Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2010-11-12 16:11:37Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-12 16:11:24Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-12 16:11:18Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-12 16:11:16Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-12 16:11:14Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-12 14:11:05Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-12 13:11:46Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-12 13:11:30Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2010-11-12 13:11:14Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-11 19:11:40Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-11 19:11:25Zmienił:Andrzej Dzianott
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-10 22:11:38Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-10 22:11:23Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Struktura organizacyjna
Data zmiany:2010-11-10 21:11:07Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-10 21:11:01Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-10 20:11:36Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dane Adresowe
Data zmiany:2010-11-10 19:11:38Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-10 19:11:06Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-10 19:11:04Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-10 18:11:53Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-10 18:11:06Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-10 17:11:36Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-10 10:11:04Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-09 22:11:54Zmienił:W?odzimierz Masierak
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-09 22:11:25Zmienił:Marian Wysocki
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 17:11:42Zmienił:bip_su
Zmiana:Usuni?cie Zamówienia Publicznego : test,
Powód: test
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 17:11:28Zmienił:bip_su
Zmiana:Zmiana dotyczy Zamówienia Publicznego o nazwie:
test
Zmiana:
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 16:11:58Zmienił:bip_su
Zmiana:Dodano plik do test
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 16:11:42Zmienił:bip_su
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:test z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 16:11:33Zmienił:bip_su
Zmiana:Dodano plik do test
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 16:11:21Zmienił:bip_su
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:test z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 16:11:19Zmienił:bip_su
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:test z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 16:11:11Zmienił:bip_su
Zmiana:Dodano plik do test
 
Dotyczy:Zamówienia Publiczne
Data zmiany:2010-11-04 16:11:01Zmienił:bip_su
Zmiana:Zmiana statusu Zamówienia Publicznego:test z: Aktualny na: Rozstrzygni?ty
 
Dotyczy:Instrukcja Obs?ugi BIP
Data zmiany:2010-11-04 13:11:58Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Statut WPZP
Data zmiany:2010-11-04 13:11:40Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Podstawy prawne
Data zmiany:2010-11-04 13:11:33Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-04 13:11:32Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Kompetencje
Data zmiany:2010-11-04 13:11:23Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obs?ugi BIP
Data zmiany:2010-11-04 13:11:19Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Instrukcja Obs?ugi BIP
Data zmiany:2010-11-04 13:11:11Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Dost?p do Informacji Publicznej nie udost?pnianej w BIP
Data zmiany:2010-11-04 13:11:01Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-04 12:11:46Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Redakcja Biuletynu
Data zmiany:2010-11-04 12:11:37Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Strona G?ówna
Data zmiany:2010-11-04 12:11:30Zmienił:bip_su
Zmiana:Edycja treści
 
Dotyczy:Harmonogram pracy Przychodni na rok 2011
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'bip_su
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Harmonogram pracy Przychodni na rok 2011
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'bip_su
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Harmonogram pracy Przychodni na rok 2011
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:'bip_su
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Harmonogram pracy Przychodni na rok 2011
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Harmonogram pracy Przychodni na rok 2011
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do
 
Dotyczy:Harmonogram pracy Przychodni na rok 2011
Data zmiany:0000-00-00 00:00:00Zmienił:
Zmiana:Dodano plik do